1983 – 1990

1983: Poging tot heroprichting

In 1983 speelde Hans Van Bockstael met de gedachte om ooit nog eens zijn koningstitel te kunnen doorgeven en deed een verwoede poging voor het heropstarten van de eeuwenoude schuttersgilde.

Hebben de St.-Sebastiaanschutters na 555 jaar nog mogelijkheden? (Krantenknipsel 1983)

De befaamde schuttersgilde St.-Sebastiaan die dateert van 1428 en tevens een van de oudste gilden van West-Vlaanderen is, dreigt langzamerhand uit het verenigingsleven te verdwijnen. Hoelang is het immers al geleden dat er nog geschoten werd op de staande wip? Met de bouw van de sociale wijk Nieuwe Molenhoek werd een prachtig speelterrein aangelegd, met veel betonnen paden en een tennisveld. Zo werd de staande wip die het middelpunt vormt een vreemde eend in de bijt. De sterke schuttersgilde zag op hun maandelijkse schietingen hun ledenopkomst zienderogen verminderen en de reden hiertoe was dat de leden niet meer kwamen omdat er teveel pijlen gebroken werden op de betonnen paden en het tennisterrein. Ook de vreemde schutters bleven weg en de tijd was aangebroken dat men enkel nog een koningschieting gaf voor eigen leden. Ook daarvan moest er nadien afgezien worden, want voor de leden was het plezier van schieten eraf bij het breken van zoveel pijlen.

De schuttersvereniging, die voor de fusie een lichtpunt was in het verenigingsleven en aan wie door de gemeente in 1976 een mantel en sierraad geschonken werd, kwam letterlijk en figuurlijk in het gedrang tot voortbestaan. Bij het bouwen van de sociale wijk werd de schuttersgilde een mooie belofte gedaan, een nieuwe wip met paraplu. Dit zou voor de schutters een grote stap vooruit betekenen, want met die paraplu zouden die pijlen nooit buiten de vijf meter zone neervallen en aldus ook geen paden meer raken. Die beloftes bleken naderhand ijl te zijn en na enige tijd werd er al niet meer gesproken over het plaatsen van een afschermparaplu.

Het lokaal en de staande pers die door de gilde gebruikt werden staan er nu verlaten, ongebruikt en troosteloos bij. Als er niet overwogen wordt om de schuttersgilde nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden zal de staande wip die ook al een investering bleek te zijn er volledig verwaarloosd en onbruikbaar blijven staan binnen een tweetal jaren. Misschien is daar de reden dat vele teleurgestelde schutters van het dorp dringend op zoek zijn gegaan naar een aangepaste omgeving voor hun staande wip, met name een vlak terrein of een weide zodat hun aloude gilde terug in bloei zou kunnen komen. Misschien is er nog werk voor de boeg voor het huidig gemeentebestuur.

Maar er werd geen gehoor gegeven aan de situatie waar de schuttersgilde in verkeerde en oud-schutters waren nog moeilijk te motiveren omdat zij al zoveel klappen hadden moeten incasseren.

1987: Tweede poging

In 1987 deed Hans Van Bockstael opnieuw een poging tot het heroprichten van de schuttersgilde. Intussen had hij zowat alles van archiefmateriaal omtrent de schuttersgilde verzameld. Gesteund door zijn vriend Dirk Lesage belde hij aan bij ondervoorzitter André Vanbelle met de vraag, of hij er ooit nog eens aan gedacht had de St.- Sebastiaansgilde verder te zetten. Samen klopten zij bij iedereen aan en de vlam werd weer groter, alleen geloofde er niemand in de opzet van Hans Van Bockstael en André Vanbelle. De gemeente werd op de hoogte gebracht en alle documenten en gildebezit werd aan de Burgemeester Maurits Bourgeois voorgesteld. Hans Van Bockstael en André Vanbelle slaagden erin om de gemeentefunctionarissen te overtuigen en de burgemeester hield zijn woord. Naar het idee van keizer Paul Duthoy werd de aanvraag gedaan om de wip op het domein “De Kortekeer” te plaatsen.

1990: Overname bestuur

Op 13 februari 1990 werd er overname gedaan van het gildebezit en kasgelden. Een vergadering werd belegd in het lokaal “De Weegbrug”. Daar namen alle bestuursleden ontslag om dan de gilde te kunnen overdragen aan een nieuw bestuur. Waren ontslagnemend: Richard Lesage voorzitter, André Vanbelle ondervoorzitter, Werner Verhelle secretaris, Roger Vanbelle bestuurslid, Jozef Verhaeghe kassier.

Het nieuwe beheer van de St.-Sebastiaansgilde werd waargenomen door Hans Van Bockstael, André Vanbelle en Mario Verhelle. Beide partijen tekenden voor goedkeuring en bevestiging van akkoord.

Vergadering 19 april 1990

In de eerste vergadering van 19 april 1990 werd het bestuur gevormd. Hans Van Bockstael werd de nieuwe hoofdman, André Vanbelle ondervoorzitter, Mario Verhelle secretaris en Dirk Lesage wipcommissaris. De officiële opening van het domein zou plaats vinden op 26 mei 1990; de openingschieting vermoedelijk op 27 mei. Voor deze gelegenheid werden er soeptassen aangekocht waarop de Beselaarse kerk en heks stonden afgebeeld.

1970 – 1983 – … – 1990 – heden

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *